Vīnatoare: Tarife unitare euro/ha/an

Vīnatoare: Tarife unitare euro/ha/an vānatoresc  ( 15mai-14 mai)  care se vor aplica  īn vederea stabilirii sumelor care vor fi īnscrise īn facturi (conf. Anexa 3 din Legea 407/2006). Gestionari fonduri cinegetice.

Tarife unitare si gestionari TM.PDF
Tarife unitare si gestionari HD.PDF
Tarife unitare si gestionari CS.PDF

 
Cine este Garda Forestiera Timisoara

Garda Forestiera Timi?oara este o institu?ie cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Mediului, Apelor si  Padurilor, cu competente limitate teritorial, care  implementeaza pe raza de competenta politicile autorita?ii publice centrale care raspunde de silvicultura. Garda Forestiera Timi?oara are rol de implementare, monitorizare ?i controlul al regimului silvic ?i cinegetic.

Garda Forestiera Timi?oara este desemnata ca autoritate competenta teritorial responsabila de punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licen?e FLEGT pentru importurile de lemn in Comunitatea Europeana ?i pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obliga?iilor ce revin operatorilor care introduc pe pia?a lemn si produse din lemn.

Jude?ele arondate ale Garzii Forestiere Timi?oara sunt: Timi?, Hunedoara ?i Caras Severin.